'Huisarts cursussen voor een volledig oogonderzoek in 20 minuten.'

Privacyverklaring Stichting STOOHN

Dit is de privacyverklaring van Stichting STOOHN, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 41073728. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting STOOHN door middel van de verwerkingen via onze website www.stoohn.nl alsmede het gebruik van cookies.

Privacy gebruikers website

Stichting STOOHN respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting STOOHN. Stichting STOOHN is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Stichting STOOHN, dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Stichting STOOHN en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting STOOHN. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met de vraag uw aanmelding uit onze gegevens te verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting STOOHN bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Uw contactgegevens staan geregistreerd bij Stoohn. We gebruiken deze gegevens om u te informeren over aankomende cursussen. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en verstrekken deze niet aan andere partijen.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) willen we benadrukken dat uw gegevens direct verwijderd worden als u niet meer benaderd wilt worden door Stoohn. In dat geval kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar wilmabrasse@ezorg.nl

Gebruik van cookies

De website van Stichting STOOHN onderzoekt de mogelijkheden om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, iPad of smart phone. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website Stichting STOOHN gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting STOOHN. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2017