'Aanbevolen links en literatuur tbv Huisarts cursussen voor een volledig oogonderzoek in 20 minuten.'

Links en literatuur.

STOOHN heeft een lijst met interessante boeken en links over oogheelkunde voor u samengesteld. Literatuur

Oogheelkunde

In 2016 is het nieuwe boek Oogheelkunde in de serie Praktische huisartsgeneeskunde verschenen, onder redactie van Y. van Leeuwen, M. Van den Maegdenbergh, B.A.E. van der Pol en J. de Waard, ISBN 978-90-313-9925-3. Meerdere  STOOHN medewerkers hebben een forse bijdrage geleverd. Een boek met veel praktische adviezen voor de huisarts en theoretisch meer uitgebreider dan het basisboek Oogheelkunde in de serie Practicum huisartsgeneeskunde.

Oogheelkunde, Practicum huisartsgeneeskunde

Van het bekende rode boekje is er een nieuwe druk 2013 geschreven door dr. Y.D. van Leeuwen en drs. M.C.A.J. Van den Maegdenbergh.

ISBN 978-90-313-9925-3

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartspraktijk.

Het handboek diagnostische verrichtingen in de huisartspraktijk, onder redactie van in ’t Veld, Goudswaard en Dijkstra, beschrijft gedetailleerd 5 diagnostische verrichtingen voor de eerstelijns oogheelkunde zoals visusonderzoek, diagnostisch refractioneren, Amslertest, onderzoek met de spleetlamp en funduscopie.

Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk

Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen

Ook aan deze boeken hebben STOOHN medewerkers een bijdrage geleverd.

Clinical ophthalmology

Het boek van Kanski Clinical ophthalmology is onontbeerlijk voor degenen die de indirecte fundusopie beoefenen. Het bevat o.a. een veelheid aan fundusbeelden met een korte, heldere uitleg. Het boek is een echt visueel naslagwerk!

Handbook of Retinal Screening in Diabetes.

Het boek is geschikt voor de beginnende grader diabetische retiopathie.

Links

www.oogartsen.nl
Dit is een uitstekende site met teksten betreffende de gehele oogheelkunde en gemaakt door de Deventer oogartsen. De taal is zodanig dat goed opgeleide leken de tekst kunnen begrijpen. Voor hen is de site ook in eerste instantie bedoeld. Voor huisartsen bevat de site veel waardevolle informatie (ook films).

www.timroot.com/videos
Rootatlas is interessante site van de Amerikaanse oogarts Timothy Root. De site bevat een keur aan filmpjes over oogpathologie en oogheelkundige vaardigheden.

ISBN: 9789036815086

ISBN: 9789031399253