'STOOHN onderwijst Nederlandse huisartsen in oogheelkunde zodat deze gedurende een 20 minuten consult een volledig oogonderzoek kan uitvoeren.'

Ambitie STOOHN.

Zintuig onderwijs is een ondergeschoven kindje in de opleiding van huisartsen, dat geldt zeker voor de oogheelkunde. Wat niet geleerd is wordt niet gedaan ! Veel huisartsen weten geen weg meer met oogklachten.

De Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen, afgekort STOOHN, streeft ernaar de Nederlandse huisarts in de oogheelkunde te onderwijzen zodat deze in een 20 minuten durend consult een volledig oogonderzoek kan uitvoeren. Vervolgens is de huisarts in staat te bepalen of hij de patiënt al dan niet met spoed moet verwijzen naar de oogarts of onder zijn regie kan verwijzen naar een optometrist of opticien of de patiënt zelf kan behandelen Ons doel is niet dat elke huisarts gedetailleerde kennis van de oogheelkunde heeft maar wel dat iedere patiënt toegang heeft tot een huisarts die bekwaam is in de eerstelijns oogheelkunde. Dit kan bijvoorbeeld 1 huisarts zijn binnen een groepspraktijk of binnen 1 hagro. Elke huisarts dient minimaal de kennis en vaardigheden in de oogheelkunde te beheersen zoals omschreven in de NHG standaarden oogheelkunde.

Stichting STOOHN heeft oogheelkunde weer op de kaart gezet als onderdeel van de huisartsgeneeskunde. De stichting heeft het register oogheelkunde bij het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden geiniteerd. Verschillende huisartsen zijn werkzaam als docent binnen de STOOHN. Ook werken STOOHN huisartsen mee aan publicaties, boeken en onderzoeken. Onze huisoogarts Drs. M.C.A.J. Van den Maegdenbergh, oogarts verbonden aan Eyescan Limburg B.V. ziekenhuis Zuyderland Sittard-Geleen, zijn wij bijzonder erkentelijk voor de medewerking.